Původně se tento vrch jmenoval Achaia. Název Filerimos dostal až ve 13. století, kdy se zde usadil samotářský mnich, který z Jeruzaléma na Rhodos přinesl vzácnou ikonu Panny Marie.

Pahorek na ostrově Rhodos

Původně se tento vrch jmenoval Achaia. Název Filerimos dostal až ve 13. století, kdy se zde usadil samotářský mnich, který z Jeruzaléma na Rhodos přinesl vzácnou ikonu Panny Marie. Doslovný překlad znamená Přítel samoty. Místo je i v současnosti velmi klidné a davy lidí zde nepotkáte.

Johanité tady postavili kostel
Pahorek byl obýván již od 3. tisíciletí př. n. l. Postupem času – v 5. století před Kristem – na něm vyrostlo jedno ze tří nejdůležitějších center ostrova – antické město Ialysos. Když bylo v roce 408 před n. l. založeno město Rhodos, přišla tato – do té doby významná – lokalita o své důležité postavení. Město Ialysos bylo opakovaně přestavováno a nakonec z něj nezbylo téměř nic.

Klášter Filerimos založili ve středověku, kolem 13. století, poustevníci. V 15. století byl pahorek považován za posvátné místo johanitů, členů církevního rytířského řádu sv. Jana. Klášter opevnili a pro svatou ikonu postavili nový chrám. Ikona zde zůstala až do roku 1523, následně byla odvezena do Francie. Za turecké nadvlády byl klášter zničen, ve 20. století ho zrekonstruovali Italové.

Zhruba ve stejné době tady byla vybudována křížová cesta, směřující od kláštera k pobřeží. Je zastíněná cypřiši a lemovaná 14 zastaveními (kamennými oltáři s bronzovými rytinami), zobrazujícími události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Na konci cesty stojí 18 metrů vysoký kříž z betonu, sloužící rovněž jako rozhledna.

Filerimos zaujme i skalní kaplí
Už samotná jízda autem nebo autobusem na horu Filerimos je zajímavá. Silnice je dlouhá zhruba 4 km, plná serpentin, a vede hustým borovým lesem. Po každé zatáčce se nabízejí krásné pohledy dolů na severní část ostrova Rhodos a na Egejské moře.

Při prohlídce, která začíná u parkoviště, se podíváte nejprve na západní stranu, kde se nacházejí poměrně rozsáhlé, oplocené vykopávky. Posléze stanete před zmíněným johanitským kostelem, v němž se dodnes konají svatby a křty.

Před ním leží zbytky chrámu bohyně Athény Polias – z přelomu 3. a 2. století př. n. l. Křtitelnice ve tvaru kříže, stojící vedle kostela, je pozůstatkem trojlodní baziliky, která byla v 5. a 6. století vybudována z antického stavebního materiálu nad jižní částí Athénina chrámu.

Vlevo od kostela (směrem k parkovišti) lze uvnitř areálu vidět menší, do svahu zapuštěnou kapli sv. Jiří s poměrně dobře zachovanými freskami z 15. století.

Bylinný likér je nevšedním suvenýrem
Co se areálu kláštera Filerimos týče – velké nádvoří obklopují budovy, v nichž kdysi bydleli mniši. Ve stinném ambitu spatříte mozaikové obrazy svatých.

Vydáte-li se jednou ze dvou cest, které vedou za klášterem, severním směrem, dojdete ke zříceninám hradu. Odsud je velmi pěkný výhled na pobřeží. Těsně pod náhorní plošinou se na skalní terase jižního svahu nalézá dórská kašna. Podlouhlá nádrž je svisle rozdělena sloupy, nad nimiž se klene mramorový trámek. Mezi sloupy byly kdysi umístěny chrliče vody ve tvaru lvích hlav. Zlomek nápisu na jednom ze sloupů je částí přísného řádu pro použití. Nedaleko tohoto místa bylo objeveno pohřebiště z 8. století.

Vstupné do areálu činí 6 eur pro dospělou osobu, 3 eura pro seniory, zatímco děti a mládež do 18 let (včetně studentů) mají vstup zdarma. Křížovou cestu lze projít bezplatně. V letní sezóně je otevřeno od 8:00 do 20:00, v pondělí bývá zavřeno. Před opuštěním pahorku Filerimos si v kiosku u parkoviště můžete koupit Sete Erbe, tradiční likér vyrobený ze sedmi bylin.

Sdílej

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *