Hrad Bítov – U břehu řeky Želetavky a Dyje

Hrad Bítov – U břehu řeky Želetavky a Dyje

Založení hradu se datuje do 11. století, kdy první písemná známka o Bítově pochází z roku 1061. V této době se hrad svým vzhledem příliš nelišil od starších hradišť – měl podobu dřevěného zeměpanského hradu a byl členěn na tři části navzájem oddělenými valy. Ve 13. století ho však nechali jeho majitelé přestavět na hrad…