Knóssos, někdy nazývaný Knossos, je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Řecku a střediskem minojské civilizace, která dominovala Krétě v období od přibližně 2700 př. n. l. do 1450 př. n. l. Knóssos je proslulé svými monumentálními paláci a tajemnými freskami, které poskytují vzácný pohled do starověké minojské kultury.

Knóssos – Tajemství legendární minojské civilizace na Krétě

Knóssos, někdy nazývaný Knossos, je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Řecku a střediskem minojské civilizace, která dominovala Krétě v období od přibližně 2700 př. n. l. do 1450 př. n. l. Knóssos je proslulé svými monumentálními paláci a tajemnými freskami, které poskytují vzácný pohled do starověké minojské kultury.

Historie Knóssos

Historie Knóssos sahá do neolitu, ale tato lokalita se stala významnou až v době minojské civilizace. Minojská kultura, pojmenovaná po mytickém králi Minosovi, vládla Krétě po dobu několika století a vytvořila jedinečnou a tajemnou kulturu. Minojci byli zdatnými námořníky, umělci a řemeslníky, kteří zanechali bohaté archeologické dědictví.

Střediskem této kultury byl právě Knóssos, kde byl postaven monumentální palác, který byl sídlem krále Minose a pravděpodobně i centrem politické moci. Palác byl postaven kolem roku 1900 př. n. l. a sloužil jako administrativní centrum, ale také jako sídlo vládce. Architektonický styl paláce byl revoluční, s rozsáhlými místnostmi, sloupy a labyrintickým uspořádáním. Zdejší palác byl velmi pokrokovým stavebním dílem své doby a poskytuje nám důležité informace o minojské architektuře a civilizaci.

Palác Knóssos byl ztracený v průběhu tisíciletí a byl znovuobjeven na konci 19. století archeologem Sir Arthurem Evansem. Evans strávil několik let vykopávkami, které přinesly na světlo tajemné fresky, keramiku a další artefakty. Jeho práce pomohla odhalit tajemství minojské kultury a Knóssos se stalo známým po celém světě.

Architektura a význam paláce

Palác Knóssos byl postaven na několika úrovních a zahrnoval několik desítek místností. Jedním z nejznámějších prvků paláce je tzv. “Královský sálu”, který byl vybaven labyrintickým systémem chodeb, sloupů a freskami. Fresky na stěnách zachycují různé scény, včetně tanečnic, sportovců a zvířat. Tyto fresky jsou důležitým pramenem informací o minojské kultuře a náboženských obřadech.

Dalším významným prvkem paláce je tzv. “Trůnní sál”, kde se nachází lustr, který byl považován za místo, kde král Minos sedával. Tento sál je zdoben freskami, které zobrazují divoké zvířata a rytíře, a jeho architektura je velmi impozantní.

Palác Knóssos měl také pokročilý systém zásobování vodou, což bylo pro dobu minojské civilizace neobvyklé. Byl vybaven řadou studní, cisteren a potrubím, které zajišťovaly dostatek vody pro obyvatele paláce.

Minojská kultura a náboženství

Minojská kultura byla unikátní a měla své vlastní náboženské zvyky a mýty. Na Krétě se nachází mnoho jeskynních svatyní, a pravděpodobně hrály důležitou roli v náboženských obřadech. Kultovní předměty a fresky, nalezené v Knóssos, ukazují na uctívání různých božstev, včetně hada a býka, který hrál klíčovou roli v mnoha mýtech.

Jedním z nejslavnějších minojských mýtů je příběh o Minotauře, polobožské bytosti s tělem člověka a hlavou býka, která byla zavřena v labyrintu pod palácem Knóssos. Tento příběh se stal základem pro mnoho uměleckých děl a literatury a zůstává jedním z nejznámějších minojských mýtů.

Konec minojské civilizace

Minojská civilizace zažila svůj vrchol kolem 15. století př. n. l., ale poté došlo k jejímu rychlému úpadku. Existuje několik teorií o příčinách tohoto úpadku, včetně zemětřesení, sopečné erupce a dokonce i invaze jiných kmenů.

Mnoho měst a paláců bylo zničeno a opuštěno, včetně paláce v Knóssos. Většina minojských paláců byla nikdy neobnovena a minojská kultura se stala součástí historie. Knóssos byl ponechán opuštěný a zapomenutý až do doby, kdy byl znovuobjeven Sir Arthurem Evansem.

Knóssos je fascinující archeologickou lokalitou, která nám umožňuje nahlédnout do tajemství minojské civilizace. Jeho monumentální palác a tajemné fresky nám ukazují, že minojská kultura byla v mnoha ohledech pokročilá a unikátní. Ačkoli minojská civilizace již dávno zmizela, Knóssos zůstává důležitým pramenem informací pro archeology, historiky a všechny, kdo jsou fascinováni starověkou historií a kulturou.

Sdílej

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *