Františkovy Lázně, příznivé účinky zdejší minerální vody jsou známé od patnáctého století

Františkovy Lázně, příznivé účinky zdejší minerální vody jsou známé od patnáctého století

Pili ji nejen místní obyvatelé, prodávala se v celém Německu. V roce 1700 dokonce její vývoz převýšil objem vody ze všech ostatních lázní v zemi! V té době ale ještě město neexistovalo, jen nesourodý shluk budov a stáčíren. Vzniklo až roku 1793 díky nařízení císaře Františka I., po kterém hrdě nese jméno. Františkovy Lázně nabízejí…