Beskydy, pohoří bez hranic

Beskydy, pohoří bez hranic

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena v roce 1973 a svou rozlohou 1 200 km2 je největší v České republice. Je tvořena horskými pásmy Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů. Mimořádnost Beskyd z hlediska zde žijící fauny je dána jejich geografickou polohou. K CHKO Beskydy na východě bezprostředně přiléhá slovenská CHKO Kysuce, která má rozhodující…